Kydex EDC Valet trays

Regular price $35.00

8”x10.5” Kydex EDC tray made by Kobra Kydex